Lernen bei Freunden
AFI Akademie
Integrationskurse

Griechisch
Δε μιλάτε ακόμη καλά την Γερμανική γλώσσα ?
Η καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας μπορεί να σας δώσει πολλές ευκαιρίες και να σας ανοίξει πολλές πόρτες.
Σας δίνουμε γι'αυτό, το κλειδί με ένα μάθημα ενσωμάτωσης στην σχολή AFI που συμπεριλαμβάνει καθημερινή απασχόληση και φροντίδα των παιδιών σας.
Μάθημα γερμανικών:
Απασχόληση των παιδιών:
Τηλέφωνο: 08002349234
Δωρεάν *
Δωρεάν
Κλήση χωρίς χρέωση
Συμβουλευτική στην ακαδημία πληροφορικής:
AFI Akademie für Informatik 90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Telefon: 0800 234 9 234
*Το κόστος των μαθημάτων αναλαμβάνει η δημόσια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Διαφορετικά, οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με το ποσό του 1,95 €€ για κάθε διδακτική ώρα.
Deutsch
Sie sprechen noch nicht perfekt Deutsch?
Ein gutes Deutsch öffnet Ihnen viele Türen. Wir geben Ihnen dazu den Schlüssel mit einem
AFI Integrationssprachkurs
mit Kinderbetreuung
Integration Deutschkurse
Kinderbetreuung
Telefon: 0800 234 9 234
kostenlos *
kostenlos
kostenlos
Beratung:
AFI Akademie für Informatik 90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Telefon: 0800 234 9 234
*Bei Kostenübernahme durch das Bundesamt für Migration kostenlos, ansonsten 1,95 €€ pro Unterrichtsstunde.
Englisch
Do you want to improve your German language skills?
A good knowledge of the German language is an important point to find your way in your future in Germany.
You are welcome to join our
AFI Integrationssprachkurs GERMAN
with free child care
German language course
child care
phone: 0800 234 9 234
free of charge *
free of charge
freecall
For further information contact:
AFI Akademie für Informatik 90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Telefon: 0800 234 9 234
*If the Bundesamt für Migration und Flüchtlinge pays for the course, otherwise 1,95 €€ per hour.
Russisch
Вы еще не в совершенстве владеете немецким языком?
Хорошее владение немецким языком откроет перед Вами многие двери. Мы дадим Вам ключ от этих дверей c помощью нашего
интеграционного языкового курса
в AFI Akademie
с группами присмотра за детьми
Курсы немецкого языка
Присмотр за детьми
Телефон: 0800 234 9 234
бесплатно *
бесплатно
бесплатно
Консультации:
AFI Akademie für Informatik 90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Telefon: 0800 234 9 234
*Вы получаете курс бесплатно, если Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев перенимает расходы. В ином случае плата за курс составляет 1,95 €€ в час.
Kurdisch
ئاية تؤ زماني ئةلَماني ئةزاني ؟ بةداخة وة نا .. نا يزانم .. ّ!
بةلام تؤ ئةتواني بفةرموي بؤ لاي ئيَمة لة ئاكاديميا AFi ئةمة ثةياميَكة بؤ ئيَوة بؤ ئةوةي بيَن زمان فيَربن ليَرة .
هة تا بؤمان بدويَن و ليَتان تيَبطةين و ئيَوةش بة باشي بتوانن .
زماني شيريني ئةلَماني بخؤيَنن و فيَري ببن و تيَبطةن وثيَيَ بدؤين .
ئيَمة ش : ئامادةين كؤرسي زماني ئةلماني تان ثيَشكةش بكةين ئيَمة : كؤرسي تايبةتي ثيَشكةش ئةكةين بؤ ذنان لة ئةكاديميايAFi
* فيربوني زماني ئةلَماني : بةخؤرِايي
ضاوديَري منالةكانتان : بةخؤرِتيي
بةكارهيَناني تةلةفؤن : بةخؤرِايي .
ناونيشان : Nürnberg Allersberger Str.56 - 90461
ذمارةي تةلةفؤن : 0800 234 9 234
*Bei Kostenübernahme durch das Bundesamt für Migration kostenlos, ansonsten 1,95 €€ pro Unterrichtsstunde.
Spanisch
¿Aun no habla Ud. perfecto ALEMÁN?
Un buen conocimiento en el idioma alemán le abrirá muchas puertas.
Nosotros le ofrecemos la clave para esto, en
AFI curso de integración en Alemán
que incluye servicio de guardería.
Curso de alemán
Guardería
Teléfono 0800 234 9 234
gratuito *
gratuita
gratuito
Asesoramiento,
AFI Akademie für Informatik 90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Telefon: 0800 234 9 234
*Bei Kostenübernahme durch das Bundesamt für Migration kostenlos, ansonsten 1,95 €€ pro Unterrichtsstunde.
Kroatisch
Vi nepricate jos dobro njemacki?
Jedan dobar njemacki jezik otvaravam puno vrata. Mi vam dajemo za to jedan kljuc
AFI Intregracisjskikurs sa cuvanjem
vaseg dijeta dok vi ucite kod nas
Njemacki kurs
Pazenje na dijete
Telefon: 0800 234 9 234
besplatno *
besplatno
besplatno
Beratung:
AFI Akademie für Informatik 90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Telefon: 0800 234 9 234
*Bei Kostenübernahme durch das Bundesamt für Migration kostenlos, ansonsten 1,95 €€ pro Unterrichtsstunde.
Polskie
Jeszcze nie mówią państwo perfekcyjnie po niemiecku?
Dobra znajomość języka niemieckiego otwiera państwu wiele drzwi, do których oferujemy państwu klucz w postaci
kursu integracyjnego w AFI
z możliwością opieki nad Państwa dziećmi
Kurs niemieckiego
Opieka nad dziećmi
Telefon: 0800 234 9 234
bezpłatny *
bezpłatna
bezpłatny
Beratung:
AFI Akademie für Informatik 90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Telefon: 0800 234 9 234
*bezpłatny przy pokryciu kosztow przez Urząd do spraw cudzoziemców (Bundesamt für Migration), w innym przypadku koszty wynoszą 1,95 €€ za godzinne lekcyjną.
Albanisch
Ju ge nuk dini te flisni mire Gjermanisht?
Te mesosh gjuhen Gjermane
do te thote ke me shume dyer te hapura.
AFI Mesim i gjuhes Gjermane per Emigrantet me kopesht
Kurs Gjermanisht
Kopeshti
Telefon: 0800 234 9 234
pa pagese *
pa pagese
pa pagese
Konsultim:
AFI Akademie für Informatik 90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Telefon: 0800 234 9 234
*.er ata qe nuk i mer persiper Zyra e Emigrazionit per pagesen, kushton 1,95 €€ ne ore.
Griechisch
Δε μιλάτε ακόμη καλά την Γερμανική γλώσσα ?
Η καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας μπορεί να σας δώσει πολλές ευκαιρίες και να σας ανοίξει πολλές πόρτες.
Σας δίνουμε γι'αυτό, το κλειδί με ένα μάθημα ενσωμάτωσης στην σχολή AFI που συμπεριλαμβάνει καθημερινή απασχόληση και φροντίδα των παιδιών σας.
Μάθημα γερμανικών:
Απασχόληση των παιδιών:
Τηλέφωνο: 08002349234
Δωρεάν *
Δωρεάν
Κλήση χωρίς χρέωση
Συμβουλευτική στην ακαδημία πληροφορικής:
AFI Akademie für Informatik 90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Telefon: 0800 234 9 234
*Το κόστος των μαθημάτων αναλαμβάνει η δημόσια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Διαφορετικά, οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με το ποσό του 1,95 €€ για κάθε διδακτική ώρα.
Deutsch
Sie sprechen noch nicht perfekt Deutsch?
Ein gutes Deutsch öffnet Ihnen viele Türen. Wir geben Ihnen dazu den Schlüssel mit einem
AFI Integrationssprachkurs
mit Kinderbetreuung
Integration Deutschkurse
Kinderbetreuung
Telefon: 0800 234 9 234
kostenlos *
kostenlos
kostenlos
Beratung:
AFI Akademie für Informatik 90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Telefon: 0800 234 9 234
*Bei Kostenübernahme durch das Bundesamt für Migration kostenlos, ansonsten 1,95 €€ pro Unterrichtsstunde.
Stop!

Willkommen bei der
AFI Private Akademie für Informatik

AFI Private Akademie für Informatik ist ein privater Bildungsträger mit Hauptsitz in Nürnberg. Seit 1988 bieten wir zahlreiche Kurse in verschiedenen Bereichen der Erwachsenenbildung an. Wir spezialisieren uns besonders auf Integrationskurse. Diese durch das Bundesamt für Migration und Fluchtlinge geförderten Deutschkurse richten sich an Erwachsene und bereiten sie auf den Deutschtest für Zuwanderer vor.

Außerdem bieten wir sowohl ein breites Angebot an EDV-Kursen und Weiterbildungen (z.B. als Pflegefachkraft) als auch Nachhilfe in den meisten gängigen Fächern und für alle Schulformen und Klassen an.

Erfahrene Dozenten gestalten den Unterricht praxisorientiert und fachkompetent. Dabei achten wir sehr auf die vertrauensvolle Lernatmosphäre und die Förderung von Schlüsselqualifikationen wie Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit.

AFI Private Akademie für Informatik legt sehr großen Wert auf den persönlichen Kontakt: Schulleitung und Dozenten nehmen sich immer Zeit für ein Gespräch mit den Teilnehmern und geben gerne praktische Tipps. Nicht umsonst heißt unser Motto: Lernen bei Freunden.

Geschäftsführer
Prof. Hartmut Schneider
Projekt 6.0
anmelden
@
Kontakt
f
 
 
Anmelden